Archive For Maj 31, 2016

Nowelizacja PZP w senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

przez |

Nowelizacja PZP w senackiej Komisji Gospodarki Narodowej  i Innowacyjności

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności na posiedzeniu 2 czerwca 2016 r. zajmie się rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Wiele wskazuje na to, że Senat wprowadzi zmiany do projektu. Najwięcej wątpliwości, zwłaszcza wśród podmiotów działających w gospodarce komunalnej, budzi proponowana przez Sejm regulacja zamówień in house. Swoje stanowisko w tej sprawie zgłosili m.in….

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych na posiedzeniu Senatu 8 czerwca

przez |

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych na posiedzeniu Senatu 8 czerwca

Senat RP na posiedzeniu zaplanowanym na 8 czerwca 2016 r. zajmie się rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Projekt nowelizacji zawarty jest w senackim druku nr 174. Marszałek Senatu 17 maja 2016 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Na tę chwilę nie ma jeszcze wyznaczonego posiedzenia Komisji.    

Uchwalony przez Sejm projekt ustawy PZP przekazany do Senatu

przez |

Uchwalony przez Sejm projekt ustawy PZP przekazany do Senatu

Sejm RP poinformował, że projekt ustawy Prawo zamówień publicznych został – wraz z poprawkami – przyjęty przez Sejm na posiedzeniu 13 maja 2016 r. Ustawa została przekazana do dalszych prac legislacyjnych w Senacie. Projekt ustawy w wersji przyjętej przez Sejm na 18. posiedzeniu jest dostępny na stronach Sejmowych.  

Open-book contracting in public procurement

przez |

Open-book contracting in public procurement

Franciszek Łapecki był uczestnikiem konferencji Open-book contracting in public procurement and UK best practices organizowanej przez BPCC o Ambasadę Wielkiej Brytanii w Warszawie. W trakcie spotkania omówiono przykłady zastosowania kontraktowej formuły Open book w zamówieniach publicznych w Wielkiej Brytanii. Jednym z nich był warty 760 mln funtów projekt modernizacji fragmentu infrastruktury komunikacyjnej Londynu. Do tej pory w…

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych uchwalona przez Sejm

przez |

Nowelizacja Prawa zamówień publicznych uchwalona przez Sejm

Jak podał Urząd Zamówień Publicznych na osiemnastym posiedzeniu w dniu 13 maja 2016 r. Sejm przyjął projekt ustawy Prawo zamówień publicznych uwzględniający poprawki opisane w druku nr 489 i poprawkę nr 1 w druku 489-A. Urząd podaje, że Marszałek Sejmu skierował ustawę do prac w Senacie.

Aktualny stan prac legislacyjnych

przez |

Aktualny stan prac legislacyjnych

Sejmowa Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw na posiedzeniu 28 kwietnia 2016 r. procedowała kolejne zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych. Z aktualnym stanem prac można zapoznać się klikając na poniższy link. http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/gor_urobek/$file/gor_urobek.pdf

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

przez |

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych. Proces legislacyjny jest bardzo zaawansowany i należy spodziewać się, że projekt ustawy w ciągu najbliższych dni zostanie uchwalony i ogłoszony. Projekt ustawy implementuje postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE i dyrektywy…

Go Top