Archive For Lipiec 11, 2016

Tekst nowelizacji PZP po poprawkach Senatu

przez |

Tekst nowelizacji PZP po poprawkach Senatu

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił na swojej stronie Internetowej tekst znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych zawierający poprawki Senatu. Tekst ustawy oczekuje na podpis Prezydenta i publikację. Dokument jest dostępny pod linkiem.

Kryteria oceny ofert a oferta najkorzystniejsza

przez |

Kryteria oceny ofert a oferta najkorzystniejsza

Opracowując specyfikację istotnych warunków zamówienia (opis przedmiotu zamówienia) zamawiający musi zachować odpowiednie proporcje pomiędzy wymaganiami i kryteriami oceny ofert. Zbyt wyśrubowane wymagania mogą bowiem doprowadzić do zakłócenia konkurencji i konieczności unieważnienia postępowania. Także kryteria oceny ofert powinny być formułowane z rozwagą. Błędne ustalenie wag kryteriów a także błędne określenie sposobu przyznawania ocen może doprowadzić do…

Formułowanie kryteriów oceny ofert

przez |

Formułowanie kryteriów oceny ofert

Kryteria oceny ofert powinny być sformułowane z poszanowaniem zasad prawa zamówień publicznych. Przede wszystkim powinny być formułowane w oparciu o obiektywne zmienne. Zmienne te muszą być związane z przedmiotem zamówienia lub sposobem jego wykonania. Powinny umożliwiać ocenę oferty w zobiektywizowany sposób z poszanowaniem zasady przejrzystości. Najlepsza relacja jakości do ceny zawsze obejmuje element cenowy lub kosztowy….

Zasady stosowania kryteriów oceny ofert

przez |

Zasady stosowania kryteriów oceny ofert

Przepisy odnoszące się do kryteriów oceny ofert dają zamawiającemu dość dużą swobodę w ich doborze. Swoboda nie oznacza jednak dowolności. Prawidłowo określone kryteria oceny ofert muszą być sformułowane w taki sposób, by umożliwić zamawiającemu osiągnięcie zamierzonego celu – wyboru oferty najkorzystniejszej. Podstawową zasadą, która dotyczy kryteriów oceny ofert, jest przejrzystość. W tym wypadku powinna ona być…

Wymagania a kryteria oceny ofert

przez |

Wymagania a kryteria oceny ofert

Zamawiający może określać swoje preferencje co do przedmiotu zamówienia korzystając z wymagań albo kryteriów oceny ofert. Wymagania należy rozumieć jako warunki brzegowe (cechy), jakie przedmiot zamówienia musi spełniać, by zamówienia można było udzielić danemu wykonawcy. Kryteria oceny ofert są natomiast warunkami (cechami, właściwościami), jakie przedmiot zamówienia może spełniać. Gdy przedmiot zamówienia spełnia oczekiwania zamawiającego, oferta otrzymuje…

Go Top