Archive For Październik 18, 2016

Ważne zmiany PZP związane z informatyzacją

przez |

Ważne zmiany PZP związane z informatyzacją

Ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579) wprowadzono istotne zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych.   Art. 87. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250 i…

Kryteria oceny ofert – dlaczego warto być precyzyjnym

przez |

Kryteria oceny ofert – dlaczego warto być precyzyjnym

Stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert wymaga od zamawiającego wiedzy niezbędnej do precyzyjnego określenia swoich preferencji. We wcześniejszych wpisach jasno wskazywano, czym należy kierować się przy stosowaniu pozacenowych kryteriów oceny ofert. Warto raz jeszcze podkreślić, że formułując kryteria należy zachować możliwie największą precyzję. Może okazać się, że to, co dla zamawiającego jest jasne, dla wykonawców może być…

Senat wprowadził 43 poprawki do ustawy o koncesji

przez |

Senat wprowadził 43 poprawki do ustawy o koncesji

Na dzisiejszym posiedzeniu Senat RP wprowadził 43 poprawki do projektu ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Poprawki w dużej mierze mają charakter legislacyjny i porządkujący. Jednak wobec nieopublikowanego jeszcze stenogramu z posiedzenia i ujednoliconego tekstu projektu ustawy trudno ostatecznie ocenić ich wagę i wpływ na kształt tego aktu prawnego. Projekt ustawy trafi…

Nie zapomnij o planie!

przez |

Nie zapomnij o planie!

Dobry plan to podstawa działania. Większość jednostek sektora finansów publicznych właśnie pracuje albo kończy prace nad przyszłorocznym budżetem. Warto pamiętać, że plan zamówień publicznych powinien być ściśle powiązany z budżetem jednostki. Planowane zamówienia publiczne powinny być jednym z podstawowych źródeł informacji o wydatkach w przygotowywanym planie finansowym. Oczywiście na etapie przygotowania projektu budżetu informacje te mają charakter…

Go Top