Archive For Luty 28, 2017

Innowacyjność a korupcja

przez |

Innowacyjność a korupcja

Jednym z podstawowych czynników ograniczających innowacyjność jest wysoki poziom korupcji. Ograniczeniu korupcji w zamówieniach publicznych sprzyja pełna i skuteczna realizacja postulatów proporcjonalności i przejrzystości. Pierwsza intuicja związana z rozwojem innowacyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) nakazuje poszukiwanie jej źródeł w dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych takich jak fundusze inwestycyjne, anioły biznesu albo środki publiczne. Jednak…

Eksperci Locus.edu.pl prelegentami ogólnopolskiej konferencji

przez |

Eksperci Locus.edu.pl prelegentami ogólnopolskiej konferencji

Franciszek Łapecki i Grzegorz Wicik znaleźli się w zacnym gronie prelegentów IV Ogólnopolskiej Konferencji Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2017. Trudności i wątpliwości praktyki, która odbędzie się w Warszawie 13 marca 2017 r. Program konferencji obejmuje cztery panele tematyczne, poświęcone orzecznictwu KIO, praktycznej wykładni nowych rozwiązań w PZP oraz umowom w zamówieniach publicznych. Wśród prelegentów znaleźli…

Szkolenia dla beneficjentów PROW

przez |

Szkolenia dla beneficjentów PROW

Naszą ofertę wzbogacamy o szkolenia poświęcone udzielaniu zamówień w ramach PROW – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szkolenie jest adresowane do wszystkich beneficjentów, którzy otrzymali środki z funduszu i muszą uporać się z przygotowaniem i realizacją postępowań o zamówienie publiczne z wykorzystaniem środków z PROW. Jego celem jest przygotowanie merytoryczne wszystkich osób zajmujących się zamówieniami…

Innowacyjność jako remedium

przez |

Innowacyjność jako remedium

Stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert, a przede wszystkim kryterium związanego z innowacyjnością, może wspierać rozwój i ograniczać negatywny wpływ przemysłu na otoczenie. Innowacyjność polega na stymulowaniu rozwoju poprzez opracowywanie i wdrażanie nowych technologii. Dobrym przykładem na takie właśnie działania są innowacje wprowadzane w obszarze energetyki a także transportu. Produktami, które jeszcze niedawno uznawane były za…

Go Top