Archive For Wrzesień 4, 2017

Badanie ankietowe zakończone!

przez |

Badanie ankietowe zakończone!

Zakończyliśmy badanie ankietowe, które jest jednym z elementów niezbędnych do opracowania ekspertyzy dotyczącej barier w dostępie MŚP do zamówień publicznych w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI przez jedną z wiodących innowacyjnych firm badawczych w Polsce. Zależało nam na tym, żeby skorzystać z oferty polskiego przedsiębiorcy należącego do badanego przez nas sektora, który w działalności…

Go Top