Aktualny stan prac legislacyjnych

Sejmowa Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw na posiedzeniu 28 kwietnia 2016 r. procedowała kolejne zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z aktualnym stanem prac można zapoznać się klikając na poniższy link.

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/gor_urobek/$file/gor_urobek.pdf