Archiwum autora

Projekt nowej ustawy PZP

przez |

Projekt nowej ustawy PZP

Na stronie Internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, ma on kompleksowo uregulować materię zamówień publicznych i zastąpić wielokrotnie nowelizowaną ustawę z 29 stycznia 2004 r. W projekcie ustawy założono m.in. stworzenie podstaw dla wykreowania polityki zakupowej państwa oraz zwiększenie roli planowania w procesie udzielania…

UZP uruchomił elektroniczną platformę MiniPortal

przez |

UZP uruchomił elektroniczną platformę MiniPortal

Urząd Zamówień Publicznych uruchomił MiniPortal we współpracy z Ministerstwam Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwem Cyfryzacji. MiniPortal został uruchomiony w ramach elektronizacji zamówień publicznych. Rząd został do tego zobligowany w ostatniej dużej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w 2016 r. Zgodnie z przepisami narzędzia umożliwiające udzielanie zamówień z wykorzystaniem środków elektronicznych mają zostać wdrożone najpóźniej do…

Pamiętaj o sprawozdaniu

przez |

Pamiętaj o sprawozdaniu

Wszyscy zamawiający mają obowiązek przekazać do 1 marca 2018 r. sprawozdanie o zamówieniach udzielonych w 2017 r. Sprawozdanie przekazywane jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu http://sr.uzp.gov.pl udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych. Do portalu loguje się za pomocą loginu i hasła jak do Biuletynu Zamówień Publicznych. W dalszej kolejności wybiera się właściwy dla zamawiającego wzór sprawozdania i…

Ważne zmiany wysokości tzw. progów unijnych

przez |

Ważne zmiany wysokości tzw. progów unijnych

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zmiany objęły także wysokość średniego kursu złotego oraz próg wartości dla koncesji. Rozporządzenie znacząco podwyższa progi wartości zamówień, od których uzależnione jest…

Odpowiedzialne innowacje zmieniają Europę

przez |

Odpowiedzialne innowacje zmieniają Europę

15 grudnia odbyła się w Warszawie 10. jubileuszowa edycja Warsaw Economic Hub. To jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych odbywało się pod hasłem „Innovative Hub Poland” i miało przynieść odpowiedź na pytania o przyszłość Unii Europejskiej w kontekście zmieniającego się paradygmatu społecznego i technologicznego oraz czy Polska ma szansę sięgnięcia po funkcję lidera w obszarze innowacji….

Transport miejski – innowacja społeczna?

przez |

Transport miejski – innowacja społeczna?

Miasto definiowane jest jako organizacja społeczna, której celem jest zaspokajanie potrzeb jego mieszkańców. Do ich podstawowych potrzeb należą: potrzeba mobilności, potrzeba pracy, nauki i rozwoju, potrzeba rekreacji i wypoczynku, potrzeba nabywania dóbr i usług oraz potrzeba informacji. To miasta koncentrują procesy gospodarcze, społeczne i kulturowe, stając się akceleratorami rozwoju regionalnego (a czasem także globalnego). Obecnie…

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – od wolontariatu w kulturze po etyczne prowadzenie biznesu

przez |

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – od wolontariatu w kulturze po etyczne prowadzenie biznesu

Czy wolontariat jest domeną organizacji pozarządowych i freaków mających wizję i pasję, by poszerzać horyzonty kultury i działania na rzecz potrzebujących? Czy może należy szukać rozwiązań systemowych lub korporacyjnych narzędzi, które usprawnią system pomagania, a przy tym wesprą realizację celów publicznych i biznesowych? Oraz: jak budować etyczny biznes w kontekście przygotowywanych przepisów o jawności życia…

Odpowiedzialność nauki i pomiar efektywności innowacji społecznych

przez |

Odpowiedzialność nauki i pomiar efektywności innowacji społecznych

W minionym tygodniu w Ministerstwie Rozwoju odbyły się dwa interesujące wydarzenia z obszaru zrównoważonego rozwoju. Celem spotkań było zaprezentowanie wizji społecznej odpowiedzialności uczelni i środowisk naukowych oraz omówienie kwestii zasadności, realizacji i znaczenia pomiaru potencjału, nakładów i efektów innowacji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem polskich uwarunkowań. W obu uczestniczył Paweł Wojciechowski, ekspert Locus.edu.pl. 16 listopada 2017…

Krajowe i zagraniczne zamówienia publiczne – perspektywa MŚP

przez |

Krajowe i zagraniczne zamówienia publiczne – perspektywa MŚP

Franciszek Łapecki i Grzegorz Wicik uczestniczyli w seminarium pt. „Krajowe i zagraniczne zamówienia publiczne po nowemu – perspektywa MŚP”. Spotkanie odbyło się 16 listopada 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju w ramach współorganizowanego przez PARP projektu SESAM. Szczególnie interesujące było wystąpienie Angeliki Hoess z organizacji ABZ e.v. z Monachium. Prelegentka wyjaśniła najważniejsze mechanizmy funkcjonujące w niemieckim systemie…

Rada Dialogu Społecznego jednogłośnie przyjęła ekspertyzę G. Wicika i F. Łapeckiego

przez |

Rada Dialogu Społecznego jednogłośnie przyjęła ekspertyzę G. Wicika i F. Łapeckiego

Zespół ds. Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego na posiedzeniu 25 października 2017 r. jednogłośnie przyjął ekspertyzę opracowaną przez Grzegorza Wicika i Franciszka Łapeckiego – ekspertów locus.edu.pl. Ekspertyza pt. „Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz wykorzystanie negocjacji w celu uzyskania rozwiązań innowacyjnych – propozycje rozwiązań dla polskiego systemu zamówień publicznych” została sporządzona na zlecenie Rady Dialogu Społecznego. Opracowanie zawiera…

Go Top