BIM – polska perspektywa. Raport z badania

W październiku 2015 r. instytut Millward Brown na zlecenie Autodesk przeprowadził badanie, które miało na celu określenie poziomu znajomości i stosowania metodyki BIM wśród kadry zarządzającej z branży architektoniczno-budowlanej.

Badanie przeprowadzono na próbie 350 firm branżowych (pracowni architektonicznych, branżystów, wykonawców, inwestorów i deweloperów).

Z badań wynika, że BIM jest bardziej rozpowszechniony w większych biurach i w zespołach, wśród pracowników stosunkowo młodych stażem. Powszechnie podzielane są korzyści ze stosowania BIM w projektowaniu.

Wśród najpoważniejszych barier w związku z wdrażaniem BIM wymieniane są niezadowalające stawki za projekty, braki kompetencyjne i brak obowiązującego powszechnie standardu.

Według respondentów działania mające na celu popularyzację BIM to wzmocnienie kompetencyjne interesariuszy, tworzenie standardów i bibliotek BIM oraz zwiększanie świadomości o BIM.

Z badania wynikają także pozytywne wnioski co do postrzegania BIM w pracy zespołów projektowych. BIM dodatnio wpływa na komunikację z klientem, usprawniając przepływ i wymianę informacji.

Respondenci twierdzą, że dzięki zastosowaniu BIM tworzy się produkty lepszej jakości oraz minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów – zarówno projektowych, jak i realizacyjnych. Badani dostrzegają także wynikającą z BIM możliwość usprawnienia sposobu projektowania oraz tworzenia bardziej wydajnych projektów.

Źródło: BIM – polska perspektywa. Raport z badania, Badanie przeprowadzone zostało w październiku 2015 roku na zlecenie firmy Autodesk przez instytut MillwardBrown, udostępnione przez AUTODESK.