Building Information Modeling – konferencja w Krakowie

Building Information Modeling (BIM) to podejście do projektowania, które już wkrótce stanie się standardem. Od 2016 r. Wielka Brytania wymaga, by wszystkie budynki objęte zamówieniami publicznymi były projektowane z wykorzystaniem tej technologii.

BIM polega na projektowaniu budynków i budowli z wykorzystaniem możliwie pełnych informacji o projektowanych elementach. Dzięki temu, oprócz stworzenia dokładnego modelu 3d budynku zawierającego pełne dane o jego składowych, istnieje możliwość uwzględnienia przy projektowaniu efektów zastosowania konkretnych rozwiązań architektonicznych czy konstrukcyjnych.

Dostępne na rynku oprogramowanie specjalistyczne umożliwia stosowanie podejścia BIM w trakcie prac nad wymagającymi lub skomplikowanymi projektami. Dzięki pracy całego zespołu projektowego w jednym czasie na jednym pliku danych możliwe jest dokładne rozplanowanie wszystkich funkcji budynku i uwzględnienie wszystkich wymagań branż. Skutkuje to oszczędnością czasu, minimalizuje ryzyko błędu projektowego i pozwala na uniknięcie nieporozumień w trakcie realizacji inwestycji. Dzięki temu znacząco wpływa na zmniejszenie kosztów inwestycji i skrócenie czasu jej realizacji.

Konferencję poświęconą BIM w Krakowie zorganizowała firma MAT, dystrybutor oprogramowania i sprzętu dla architektów, we współpracy z Autodesk.

Zapoznaj się z naszą ofertą szkoleń z zakresu stosowania BIM w przetargach publicznych.