Archive For The “Kryteria pozacenowe” Kategoria

Kryterium paraliżujące – czyli jak nie należy stosować kryteriów pozacenowych

przez |

Kryterium paraliżujące – czyli jak nie należy stosować kryteriów pozacenowych

Przebudowa ulicy Basztowej, a właściwie całego skrzyżowania przy Dworcu Głównym w Krakowie to jedna z kluczowych miejskich inwestycji tego lata. Sparaliżowała ruch w centrum miasta w wakacje – wtedy, gdy do Krakowa przyjeżdża najwięcej turystów. Remont spowodował wyłączenie z ruchu całego skrzyżowania kluczowego dla centrum miasta, które stało się nieprzejezdne dla jednośladów, samochodów, autobusów i…

Duże rozpiętości cen w przetargu GDDKiA

przez |

Duże rozpiętości cen w przetargu GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) 26 maja 2017 r.otworzyła oferty w postępowaniu przetargowym na budowę odcinka drogi ekspresowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego do Skarżyska-Kamiennej.  Jak podaje GDDKiA, ceny ofert opiewają na kwoty od 259,8 mln do 355,9 mln złotych. W przetargu oprócz ceny z wagą 90% zastosowano również dwa kryteria pozacenowe:…

Estetyka jako kryterium pozacenowe

przez |

Estetyka jako kryterium pozacenowe

Wartości estetyczne mogą być pozacenowym kryterium oceny ofert w zamówieniach publicznych. Warunkiem koniecznym jest jednak sprecyzowanie wymagań zamawiającego, co konkretnie rozumie pod pojęciem estetyki. Aby ułatwić to zadanie można posłużyć się przykładem na styku jakości (rozumianej jako własność rzeczy) i jej estetyki (rozumianej jako wygląd). Otóż na wartość estetyczną rzeczy z całą pewnością wpływają cechy, jakie ta…

Eksperci Locus.edu.pl na konferencji CHBeck

przez |

Eksperci Locus.edu.pl na konferencji CHBeck

13 marca odbyła się koferencja organizowana cyklicznie przez CHBeck, wydawcę kwartalnika Prawo zamówień publicznych. Referaty ekspertów Locus.edu.pl Grzegorza Wicika i Franciszka Łapeckiego wywołały żywą dyskusję. G. Wicik, który mówił o praktycznych aspektach wspólnego ubiegania się o zamówienia publiczne poruszył m.in. problem zmian podmiotowych po stronie wykonawcy. F. Łapecki wygłosił referat poświęcony kryteriom pozacenowym. Kontrowersje wzbudził postulat…

Innowacyjność a korupcja

przez |

Innowacyjność a korupcja

Jednym z podstawowych czynników ograniczających innowacyjność jest wysoki poziom korupcji. Ograniczeniu korupcji w zamówieniach publicznych sprzyja pełna i skuteczna realizacja postulatów proporcjonalności i przejrzystości. Pierwsza intuicja związana z rozwojem innowacyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) nakazuje poszukiwanie jej źródeł w dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych takich jak fundusze inwestycyjne, anioły biznesu albo środki publiczne. Jednak…

Innowacyjność jako remedium

przez |

Innowacyjność jako remedium

Stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert, a przede wszystkim kryterium związanego z innowacyjnością, może wspierać rozwój i ograniczać negatywny wpływ przemysłu na otoczenie. Innowacyjność polega na stymulowaniu rozwoju poprzez opracowywanie i wdrażanie nowych technologii. Dobrym przykładem na takie właśnie działania są innowacje wprowadzane w obszarze energetyki a także transportu. Produktami, które jeszcze niedawno uznawane były za…

Cztery podstawowe typy innowacji

przez |

Cztery podstawowe typy innowacji

W literaturze (Oslo Manual, 2005) wskazuje się na istnienie czterech głównych typów innowacji, które obejmują: produkty, procesy, marketing oraz organizację. Innowacja produktowa polega na wprowadzeniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu. Produkt ten może być wytworzony w oparciu o zupełnie nową wiedzę lub opracowaną nową technologię, ale także wykorzystywać dotychczasowy dorobek w odmienny sposób. Innowacje produktowe obejmują…

Polska innowacyjność doceniona w prestiżowym konkursie

przez |

Polska innowacyjność doceniona w prestiżowym konkursie

Bioelektra Group została zdobywcą The Dell Circular Economy People’s Choice Award – prestiżowej nagrody przyznawanej za innowacyjną i inspirującą działalność biznesową. Zdobycie trofeum to doskonały pretekst, by pokazać, jak można rozumieć innowacyjność w zamówieniach publicznych. Bioelektra Group stworzyła i rozwija innowacyjną technologię związaną z recyclingiem. RotoSTERIL umożliwia bardzo efektywne wykorzystanie odpadów poprzez ich precyzyjną selekcję na frakcje,…

Innowacje a innowacyjność

przez |

Innowacje a innowacyjność

Realizacja założeń mających na celu wspieranie innowacyjności stanowi jedną z podstaw zrównoważonego rozwoju w strategii Europa 2020. Zanim jednak przejdziemy do próby zdefiniowania kryteriów uwzględniających innowacyjność, warto zastanowić się nad definicją innowacji. Jedna z wielu definicji określa innowację jako wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej…

„Zmiany w systemie zamówień publicznych – w kierunku odpowiedzialnego rozwoju” Konferencja w Krakowie

przez |

„Zmiany w systemie zamówień publicznych – w kierunku odpowiedzialnego rozwoju” Konferencja w Krakowie

Eksperci Locus.edu.pl Grzegorz Wicik i Franciszek Łapecki uczestniczyli w dwudniowej konferencji naukowej poświęconej problematyce zrównoważonego rozwoju w zamówieniach publicznych. W trakcie sympozjum rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych. Przez dwa dni wybitni przedstawiciele świata nauki i eksperci – praktycy debatowali o zadaniach, które stoją przed systemem zamówień publicznych. W trakcie dwóch…

Go Top