Archive For The “Szkolenia” Kategoria

Wejście w życie ważnej zmiany KC

przez |

Wejście w życie ważnej zmiany KC

Dzisiaj (1 czerwca) w życie weszła ważna zmiana art. 6471 kc. Została ona wprowadzona ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 12 maja 2017 poz. 933). Przed wejściem w życie przepisu do zawarcia umowy przez wykonawcę z podwykonawcą konieczne było uzyskanie zgody inwestora. Obecnie wykonawca lub…

Eksperci Locus.edu.pl na konferencji CHBeck

przez |

Eksperci Locus.edu.pl na konferencji CHBeck

13 marca odbyła się koferencja organizowana cyklicznie przez CHBeck, wydawcę kwartalnika Prawo zamówień publicznych. Referaty ekspertów Locus.edu.pl Grzegorza Wicika i Franciszka Łapeckiego wywołały żywą dyskusję. G. Wicik, który mówił o praktycznych aspektach wspólnego ubiegania się o zamówienia publiczne poruszył m.in. problem zmian podmiotowych po stronie wykonawcy. F. Łapecki wygłosił referat poświęcony kryteriom pozacenowym. Kontrowersje wzbudził postulat…

Szkolenia dla beneficjentów PROW

przez |

Szkolenia dla beneficjentów PROW

Naszą ofertę wzbogacamy o szkolenia poświęcone udzielaniu zamówień w ramach PROW – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szkolenie jest adresowane do wszystkich beneficjentów, którzy otrzymali środki z funduszu i muszą uporać się z przygotowaniem i realizacją postępowań o zamówienie publiczne z wykorzystaniem środków z PROW. Jego celem jest przygotowanie merytoryczne wszystkich osób zajmujących się zamówieniami…

Uruchamiamy Forum na Locus.edu.pl

przez |

Uruchamiamy Forum na Locus.edu.pl

Zależy nam na tym, żeby nasza strona była medium wymiany informacji. Chcemy stale się rozwijać i dzięki Waszej aktywności stawać się coraz lepszymi. Dlatego zdecydowaliśmy o uruchomieniu na naszej stronie internetowej forum poświęconego problematyce zamówień publicznych. Liczymy na to, że forum wkrótce zapełni się Waszymi postami. Forum jest dostępne pod linkiem Forum w zakładce Szkolenia w menu…

Locus w Bazie Usług Rozwojowych

przez |

Locus w Bazie Usług Rozwojowych

Locus Sp. z o.o. została wpisana do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Baza Usług Rozwojowych umożliwia sprawne wyszukiwanie konkretnych usług szkoleniowych i doradczych, w tym dofinansowywanych ze środków publicznych. Więcej informacji można uzyskać na stronie Internetowej https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Locus rozpoczyna przygotowania związane z wdrożeniem polityki jakości

przez |

Locus rozpoczyna przygotowania związane z wdrożeniem polityki jakości

Stale pracujemy nad zwiększaniem efektywności i jakości prowadzonych przez nas działań, zarówno w obszarze szkoleniowym jak i doradczym. W związku z tym postanowiliśmy o rozpoczęciu działań zmierzających do wdrożenia standardów działalności zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). MSUES to standardy opracowane z myślą o usługach szkoleniowych. Obejmują szereg działań związanych z zapewnieniem jakości tych…

Locus w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych

przez |

Locus w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych

Locus Sp. z o.o. została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym 2.12/00262/2016. Dzięki temu wpisowi Locus może świadczyć usługi finansowane ze środków publicznych na prowadzenie szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy. Aktualnie opracowujemy programy szkoleń skierowanych do osób poszukujących pracy i zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej. Jednocześnie, dzięki wpisowi do RIS, Locus Sp. z…

Kryteria oceny ofert a oferta najkorzystniejsza

przez |

Kryteria oceny ofert a oferta najkorzystniejsza

Opracowując specyfikację istotnych warunków zamówienia (opis przedmiotu zamówienia) zamawiający musi zachować odpowiednie proporcje pomiędzy wymaganiami i kryteriami oceny ofert. Zbyt wyśrubowane wymagania mogą bowiem doprowadzić do zakłócenia konkurencji i konieczności unieważnienia postępowania. Także kryteria oceny ofert powinny być formułowane z rozwagą. Błędne ustalenie wag kryteriów a także błędne określenie sposobu przyznawania ocen może doprowadzić do…

Formułowanie kryteriów oceny ofert

przez |

Formułowanie kryteriów oceny ofert

Kryteria oceny ofert powinny być sformułowane z poszanowaniem zasad prawa zamówień publicznych. Przede wszystkim powinny być formułowane w oparciu o obiektywne zmienne. Zmienne te muszą być związane z przedmiotem zamówienia lub sposobem jego wykonania. Powinny umożliwiać ocenę oferty w zobiektywizowany sposób z poszanowaniem zasady przejrzystości. Najlepsza relacja jakości do ceny zawsze obejmuje element cenowy lub kosztowy….

Zasady stosowania kryteriów oceny ofert

przez |

Zasady stosowania kryteriów oceny ofert

Przepisy odnoszące się do kryteriów oceny ofert dają zamawiającemu dość dużą swobodę w ich doborze. Swoboda nie oznacza jednak dowolności. Prawidłowo określone kryteria oceny ofert muszą być sformułowane w taki sposób, by umożliwić zamawiającemu osiągnięcie zamierzonego celu – wyboru oferty najkorzystniejszej. Podstawową zasadą, która dotyczy kryteriów oceny ofert, jest przejrzystość. W tym wypadku powinna ona być…

Go Top