Locus.edu.pl w swoim portfolio ma ekspertów posiadających bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia na dostawy i dystrybucję energii elektrycznej.

Zakres naszych usług obejmuje pełne przygotowanie postępowania, włącznie z przeprowadzeniem analizy kosztów, możliwości i potencjalnych źródeł oszczędności dla zamawiającego. W ramach przygotowania postępowania analizujemy potrzeby zamawiającego i opracowujemy rozwiązania, które pozwolą zoptymalizować wydatki na energię elektryczną.

Możemy uczestniczyć i wspierać zamawiającego przez cały czas trwania zamówienia aż do wyboru oferty najkorzystniejszej. Możemy również przeprowadzić całe postępowanie w imieniu zamawiającego i biorąc za nie odpowiedzialność, działając jako pełnomocnik zamawiającego.

Zasady współpracy i kwestie związane z wynagrodzeniem zawsze są przedmiotem indywidualnych negocjacji z zamawiającym.

Zainteresowane podmioty zapraszamy do kontaktu: e-mail: f.lapecki@locus.edu.pl.