Eksperci Locus.edu.pl na konferencji CHBeck

13 marca odbyła się koferencja organizowana cyklicznie przez CHBeck, wydawcę kwartalnika Prawo zamówień publicznych.

Referaty ekspertów Locus.edu.pl Grzegorza Wicika i Franciszka Łapeckiego wywołały żywą dyskusję.

G. Wicik, który mówił o praktycznych aspektach wspólnego ubiegania się o zamówienia publiczne poruszył m.in. problem zmian podmiotowych po stronie wykonawcy.

F. Łapecki wygłosił referat poświęcony kryteriom pozacenowym. Kontrowersje wzbudził postulat przypisywania poszczególnym kryteriom pozacenowym wag poprzez odniesienie do ich ekonomicznej wartości.

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany spostrzeżeń i poglądów na budzącą stale kontrowersje problematykę zamówie publicznych. W trakcie konferencji, przy udziale reprezentantów Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej dyskutowano również o kierunkach zmian (rozwoju) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o licznych problemach natury praktycznej.

Sprawozdanie z konferencji zostanie opublikowane na łamach kwartalnika Prawo zamówień publicznych.