Eksperci Locus.edu.pl opracują ekspertyzę dla Rady Dialogu Społecznego

Grzegorz Wicik i Franciszek Łapecki wygrali postępowanie konkursowe na opracowanie ekspertyzy na zlecenie Rady Dialogu Społecznego.

Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego – Biuro Rady Dialogu Społecznego ogłosiło postępowanie na wybór wykonawcy ekspertyzy poświęconej analizie barier dostępu małych i średnich przedsiębiorców do rynku zamówień publicznych.

Oferta złożona wspólnie przez Franciszka Łapeckiego i Grzegorza Wicika w tym postępowaniu została uznana za najkorzystniejszą.

Jednym z elementów ekspertyzy jest badanie ankietowe przeprowadzone wśród grupy przedsiębiorców należących do sektora MŚP. Ponadto w ramach umowy autorzy dokonają przeglądu praktyk i regulacji sprzyjających zwiększeniu dostępności zamówień publicznych dla przedsiębiorców.

Proces badawczy ma umożliwić opracowanie rekomendacji w zakresie reformy zamówień publicznych.