Eksperci Locus.edu.pl prelegentami ogólnopolskiej konferencji

Franciszek Łapecki i Grzegorz Wicik znaleźli się w zacnym gronie prelegentów IV Ogólnopolskiej Konferencji Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2017. Trudności i wątpliwości praktyki, która odbędzie się w Warszawie 13 marca 2017 r.

Program konferencji obejmuje cztery panele tematyczne, poświęcone orzecznictwu KIO, praktycznej wykładni nowych rozwiązań w PZP oraz umowom w zamówieniach publicznych.

Wśród prelegentów znaleźli się prof. dr hab. A. Borowicz, prof. dr hab. R. Szostak, prof. dr hab. M. Królikowska-Olczak, dr J. Maj, dr A. Gawrońska-Baran, dr Z. Gordon, dr W. Dzierżanowski, dr B. Nuzzo, P. Zatyka, dr E. Zielińska, B. Artymowicz, dr M. Moras.

Franciszek Łapecki wygłosi referat poświęcony przeglądowi pozacenowych kryteriów oceny ofert. Grzegorz Wicik wspólnie z dr A. Sołtysińską-Łaszczycą zreferuje Praktyczne aspekty wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne.

Zapraszamy do udziału w konferencji. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Beck Akademia.