Wykaz publikacji:

 

Artykuły

Zwrot wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej, Prawo Zamówień Publicznych 2010, nr 1, s. 55-64,

Funkcje i metody szacowania wartości zamówienia, Prawo Zamówień Publicznych 2010, nr 2, s. 41-58,

O funkcjonowaniu art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych, Prawo Zamówień Publicznych 2013, Nr 1, s. 78-86.

Kryteria jakościowe w zamówieniach publicznych, Prawo Zamówień Publicznych 2015, nr 4, s. 158-168,

Aspekty środowiskowe w zamówieniach publicznych, Prawo Zamówień Publicznych 2015, Nr 1, s. 78-89.

Recepcja rozwiązań europejskich do słowackiego prawa zamówień publicznych, Prawo Zamówień Publicznych 2016, Nr 3, s. 62-75.

Pozacenowe kryteria oceny ofert jako mierniki wartości transakcyjnej, Prawo Zamówień Publicznych 2017, Nr 1, s. 66-78.

Referaty w wydawnictwach konferencyjnych

O potrzebie dalszych usprawnień w zakresie zamawiania energii elektrycznej
[w:] Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne, cz. II, J. Niczyporuk, J. Sadowy, M. Urbanek (red.), Warszawa 2011,

Grupy zakupowe jako sposób na zwiększenie efektywności zamówień na dostawę energii elektrycznej, [w:] Projekty regionalne i lokalne – uwarunkowania społeczne
i gospodarcze, H. Brandenburg (red.), Katowice 2012, s. 113-122.

Z problematyki ustalania wartości zamówienia publicznego – nadużycia godzące w interes publiczny w dostawach i usługach informatycznych [w:] Zamówienia Publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych, E. Adamowicz, J. Sadowy (red.), Gdańsk-Warszawa 2012, s. 192-202.

Funkcjonowanie nadzoru inwestorskiego w  budowlanych zamówieniach publicznych [w:] Kontrola zamówień publicznych, T. Kocowski, J. Sadowy (red.), Wrocław-Warszawa 2013, s. 383-390.

Wspólne udzielanie zamówień publicznych- perspektywy rozwojowe, [w:] Prawo zamówień publicznych. Stan obecny i kierunki zmian, H. Nowicki, P. Nowicki (red.), Wrocław 2015, s. 192-200.

Glosy

Glosa do postanowienia SN z dnia 27 maja 2010 r. III CZP 25/10, Prawo Zamówień Publicznych 2010, Nr 4, s. 103-107.

Glosa do wyroku KIO z 8.12.2011 r. KIO 2542/11, Prawo Zamówień Publicznych 2012, Nr 1 s. 103-106.

Glosa do wyroku TSUE z 12.3.2015 r. w sprawie C-538/15, Prawo Zamówień Publicznych 2016, Nr 1, s. 155-162.

 Konferencje

„Projekty regionalne i lokalne – uwarunkowania społeczne i gospodarcze”, konferencja naukowa 16 maja 2011 r., Radzionków, referat pt. „Grupy zakupowe jako sposób na zwiększenie efektywności zamówień na dostawę energii elektrycznej”.

„Zamówienia Publiczne jako instrument sprawnego wykorzystania środków unijnych”,
V Konferencja naukowa 17–18 września 2012 r., Sopot, referat pt. „Z problematyki ustalania wartości zamówienia publicznego – nadużycia godzące w interes publiczny w dostawach i usługach informatycznych”.

„Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych”, konferencja naukowa 18 marca 2013 r., Warszawa, referat pt. „O funkcjonowaniu art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych”.

„Kontrola zamówień publicznych”, VI Konferencja naukowa 17–18 czerwca 2013 r., Wrocław, referat pt. „Funkcjonowanie nadzoru inwestorskiego w  budowlanych zamówieniach publicznych”.

„Udzielanie oraz wykonywanie zamówień publicznych – trudności i wątpliwości praktyki”, konferencja naukowa 17 marca 2014 r., Warszawa, głos w dyskusji.

„Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2015 – trudności i wątpliwości praktyki”, II Ogólnopolska konferencja naukowa 2 marca 2015 r., Warszawa, referat pt. „Aspekty środowiskowe w zamówieniach publicznych”.

„Doświadczenia samorządów w zamówieniach publicznych”, konferencja naukowa 26 czerwca 2015 r., Tarnowskie Góry, referat pt. „Udzielanie wspólnych zamówień publicznych”

„Nowe Prawo Zamówień Publicznych– kierunki modernizacji”, międzynarodowa konferencja naukowa 21 września 2015 r., Kraków, referat pt. „Kryteria jakościowe wyboru oferty najkorzystniejszej”.

„Sposoby implementacji dyrektyw europejskich w wybranych krajach Unii Europejskiej”, międzynarodowa konferencja naukowa 18 czerwca 2016 r., Kraków, referat pt. „Recepcja rozwiązań europejskich do słowackiego prawa zamówień publicznych”.

„Zmiany w systemie zamówień publicznych – w kierunku odpowiedzialnego rozwoju”, 19-20 grudnia 2016 r., Kraków

„Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2017. Trudności i wątpliwości praktyki”, 13 marca 2017 r., Warszawa

“How To Do Business with The World Bank (WB), The International Finance Corporation (IFC) and The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)”, 25 kwietnia 2017 r., Warszawa