Justyna Starek

magister prawa (KA), doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie, specjalista ds. zamówień publicznych oraz funduszy unijnych (SPE Warszawa), pedagog, nauczyciel, wykładowca (UP Kraków).

Pracownik – specjalista ds. zamówień publicznych jednego ze szpitali w Małopolsce (ponad 8 lat), konsultant, wykładowca z zakresu zamówień publicznych.

W karierze zawodowej zajmuje się zamówieniami publicznymi od strony zamawiającego, jak i wykonawcy, prowadzi cykle szkoleń dla pracowników w zamówieniach publicznych oraz prowadziła wykłady dla studentów z tejże tematyki w Warszawie.

Autorka kilku artykułów naukowych z zakresu zamówień publicznych oraz wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Posługuje się językiem niemieckim i angielskim, w tym oboma językami prawniczymi. Obecnie rozszerza swoje horyzonty o język włoski.

Zainteresowania naukowe oscylują wokół zamówień publicznych w Polsce i za granicą, prawa rodzinnego i cywilnego a także języków obcych.