Konferencja naukowa o implementacji dyrektyw w sprawie zamówień publicznych w krajach UE

Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie była organizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. ,,SPOSOBY IMPLEMENTACJI DYREKTYW EUROPEJSKICH W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ”.


Wśród prelegentów konferencji, obok tak znamienitych nazwisk jak prof. dr hab. R. Szostak, prof. dr hab. A. Borowicz, prof. dr hab. M. Kania, dr A. Sołtysińska, mec. W. Hartung, znaleźli się mec. G. Wicik i F. Łapecki.

Mec. G. Wicik wygłosił referat poświęcony implementacji dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE do austriackiego porządku prawnego. F. Łapecki omówił najnowsze zmiany związane z wdrożeniem postanowień dyrektyw  do nowej słowackiej ustawy w sprawie zamówień publicznych.