Krajowe i zagraniczne zamówienia publiczne – perspektywa MŚP

Franciszek Łapecki i Grzegorz Wicik uczestniczyli w seminarium pt. „Krajowe i zagraniczne zamówienia publiczne po nowemu – perspektywa MŚP”.

Spotkanie odbyło się 16 listopada 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju w ramach współorganizowanego przez PARP projektu SESAM. Szczególnie interesujące było wystąpienie Angeliki Hoess z organizacji ABZ e.v. z Monachium. Prelegentka wyjaśniła najważniejsze mechanizmy funkcjonujące w niemieckim systemie zamówień publicznych. Mówiła m.in. o źródłach informacji o zamówieniach publicznych, najważniejszych aktach prawnych oraz regułach związanych z procesem przetargowym.

Rozmowy po seminarium były okazją do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń, szczególnie związanych z barierami w dostępie MŚP do rynku zamówień publicznych w Niemczech oraz Austrii i utrudnieniami w wymianie gospodarczej. Mamy nadzieję, że zaowocują one w najbliższym czasie kolejnymi publikacjami.