Locus rozpoczyna przygotowania związane z wdrożeniem polityki jakości

Stale pracujemy nad zwiększaniem efektywności i jakości prowadzonych przez nas działań, zarówno w obszarze szkoleniowym jak i doradczym.

W związku z tym postanowiliśmy o rozpoczęciu działań zmierzających do wdrożenia standardów działalności zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES).

MSUES to standardy opracowane z myślą o usługach szkoleniowych. Obejmują szereg działań związanych z zapewnieniem jakości tych usług. W tym zakresie MSUES wpisują się do grupy certyfikatów potwierdzających spełnianie określonych wymagań co do zarządzania jakością jak np. ISO 9001.

W trosce o stałe doskonalenie naszych usług podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu procesu przygotowawczego do wdrożenia standardów MSUES w naszej organizacji.