ME konsultuje ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Ministerstwo Energii (ME) opracowało projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Projekt ustawy został przekazany do konsultacji społecznych, które potrwają do końca maja.

Jak czytamy na stronach ME,

Celem ustawy jest stymulowanie rozwoju elektromobilności oraz zastosowania innych paliw alternatywnych (gazu ziemnego w formie LNG i CNG) w sektorze transportowym w Polsce poprzez określenie ram prawnych dla rozbudowy infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych i tankowania CNG/LNG.

Ministerstwo przewiduje, że po wejściu nowych przepisów w życie osoby posiadające elektryczne samochody uzyskają liczne preferencje. Obejmą one możliwość korzystania z buspasów i bezpłatnego parkowania w strefach płatnego parkowania w centrach miast.

Do zakupu samochodów elektrycznych ma zachęcać zwolnienie pojazdów z akcyzy a przedsiębiorców dodatkowo możliwość zastosowania wyższego odpisu amortyzacyjnego.

Dla podmiotów z sektora finansów publicznych planuje się wprowadzenie ułatwień związanych z budową infrastruktury przeznaczonej dla autobusów elektrycznych. Obejmą one możliwość pozyskania dotacji, ograniczenie górnej wysokości opłat za przyłączenie do sieci oraz pierwszeństwo przyłączenia infrastruktury transportu zbiorowego.

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że do 2020 r. ma powstać sieć infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych obejmująca 6 tysięcy punktów w 32 aglomeracjach.

Wśród celów dla sektora finansów publicznych wskazano 50% pojazdów elektrycznych do 2025 r. w ministerstwach i urzędach administracji centralnej oraz 30% pojazdów do 2025 r. w gminach powyżej 50 tys. mieszkańców.

Ustawa, oprócz wspierania innowacyjności, ma sprzyjać ograniczeniu emisji i pomóc w walce o jakość powietrza.

Uwagi do projektu ustawy (dostępny pod tym linkiem) można zgłaszać pod adresem: szymon.bylinski@me.gov.pl.