Mniej zamówień na e-usługi

Zamawiający w 2016 r., w porównaniu do roku poprzedniego, ogłosili o ponad 30% mniej zamówień na dostawy i usługi informatyczne.

Dane w Barometrze przedstawia Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Wydaje się, że największy wpływ na taką zmianę na rynku miało wprowadzenie obszernej nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Jednak jak podaje portal WNP, za główne powody należy uznać: liczne zmiany personalne w instytucjach zamawiających, wzmożona kontrola organów kontrolnych a także słabe tempo wdrażania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Mimo prób odrobienia zaległości (wzrost liczby postępowań powyżej progu unijnego w grudniu r/r), bilans jest pesymistyczny, a wyraźne spowolnienie będzie odczuwalne w pierwszej połowie 2017 r.

Mało optymistyczna jest także analiza konkurencyjności postępowań. W 2016 r. w ponad 36% (w 2015 – 38,1%) postępowań złożono tylko jedną ofertę, dwie oferty – w 22,3% (23,1% w 2015 r.), trzy – 15,3% (14,9%) a cztery i więcej – w 26% (23,8%).

Barometrze przedstawiane są dane dotyczące wybranych dostaw i usług wg kodów CPV.

Źródła: 

http://it.wnp.pl/zmiany-personalne-u-zamawiajacych-powodem-spadku-zamowien-na-rynku-it,289047_1_0_0.html

http://www.itexa.pl/piit/barometr/