Nowelizacja Prawa zamówień publicznych na posiedzeniu Senatu 8 czerwca

Senat RP na posiedzeniu zaplanowanym na 8 czerwca 2016 r. zajmie się rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Projekt nowelizacji zawarty jest w senackim druku nr 174. Marszałek Senatu 17 maja 2016 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Na tę chwilę nie ma jeszcze wyznaczonego posiedzenia Komisji.