Nowelizacja Prawa zamówień publicznych uchwalona przez Sejm

Jak podał Urząd Zamówień Publicznych na osiemnastym posiedzeniu w dniu 13 maja 2016 r. Sejm przyjął projekt ustawy Prawo zamówień publicznych uwzględniający poprawki opisane w druku nr 489 i poprawkę nr 1 w druku 489-A.

Urząd podaje, że Marszałek Sejmu skierował ustawę do prac w Senacie.