Odpowiedzialne innowacje zmieniają Europę

15 grudnia odbyła się w Warszawie 10. jubileuszowa edycja Warsaw Economic Hub. To jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych odbywało się pod hasłem „Innovative Hub Poland” i miało przynieść odpowiedź na pytania o przyszłość Unii Europejskiej w kontekście zmieniającego się paradygmatu społecznego i technologicznego oraz czy Polska ma szansę sięgnięcia po funkcję lidera w obszarze innowacji.

Konferencję, zorganizowaną przez The Warsaw Voice otworzył prof. Guenther Verheugen – były wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, który wskazał na najbardziej istotne problemy dzisiejszej Europy, jakimi są brak wizji, brak spójności i brak przywództwa. Prof. Verheugen stwierdził jednak, że nie są to najistotniejsze przeszkody w budowaniu wspólnoty państw, bowiem w dużej mierze wynikają one z kwestii politycznych. Zasadnicza jest natomiast odpowiedzialność Unii i jej członków za wzmocnienie konkurencyjności, w tym poprzez wprowadzanie innowacji społecznych, które w perspektywie średniookresowej mogą przynieść wzmocnienie ekonomiczne. W tym także dostrzega szansę i potencjał dla Polski, która ma możliwość stosowania elastycznych modeli współpracy międzynarodowej. Potrzeba jednak pozytywnej agendy wobec Unii Europejskiej.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały m.in. mechanizmy finansowania innowacji w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, doświadczenia samorządów w realizacji potrzeb społecznych przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań oraz oczekiwania biznesu odnośnie do współpracy ze start-up’ami. Ciekawy panel dotyczący technologii dedykowanych smart cities przyniósł postulat stosowania tzw. disruptive innovation – a więc rozwiązań, które w sposób zasadniczy i kategoryczny zmieniają dotychczasową praktykę, np. w zakresie transportu miejskiego. Współdzielenie pojazdów może i powinno dotyczyć nie tylko samochodów prywatnych, ale coraz częściej przewozów komercyjnych np. świadczonych przez Ubera. Działania w zakresie innowacji powinny obejmować wszystkie sfery funkcjonowania miasta opartego na 3 filarach: smart living, smart goverment, smart people.

W tym kontekście przytaczamy artykuł naszego eksperta Pawła Wojciechowskiego, poświęcony budowaniu konkurencyjności miast w kontekście zrównoważonego transportu: Transport miejski – innowacja społeczna?