Open-book contracting in public procurement

Franciszek Łapecki był uczestnikiem konferencji Open-book contracting in public procurement and UK best practices organizowanej przez BPCC o Ambasadę Wielkiej Brytanii w Warszawie.

W trakcie spotkania omówiono przykłady zastosowania kontraktowej formuły Open book w zamówieniach publicznych w Wielkiej Brytanii. Jednym z nich był warty 760 mln funtów projekt modernizacji fragmentu infrastruktury komunikacyjnej Londynu.

Do tej pory w Polsce przeprowadzono tylko jedno przedsięwzięcie z zastosowaniem formuły Open book. Była to wyłączona z reżymu PZP modernizacja jednej z instalacji PKN Orlen. Projekt, mimo wysokiego stopnia skomplikowania i konieczności uwzględnienia licznych ryzyk, udało się zakończyć sukcesem.

Na konferencji byli obecni m.in. Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Małgorzata Stręciwilk – Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Podsumowaniem spotkania był panel dyskusyjny, w którym oprócz Prezesa UZP uczestniczyli Iwona Stępień-Pilipczuk (GDDKiA), Piotr Kunicki (K&L Gates), Bogdan Dzudzewicz (PKN Orlen S.A.) i Marek Filipowski (Fluor S.A.). Moderatorem panelu był Michael Dembinski.