Senat wprowadził 43 poprawki do ustawy o koncesji

Na dzisiejszym posiedzeniu Senat RP wprowadził 43 poprawki do projektu ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Poprawki w dużej mierze mają charakter legislacyjny i porządkujący. Jednak wobec nieopublikowanego jeszcze stenogramu z posiedzenia i ujednoliconego tekstu projektu ustawy trudno ostatecznie ocenić ich wagę i wpływ na kształt tego aktu prawnego.

Projekt ustawy trafi teraz do Sejmu, w którym będą prowadzone dalsze prace.

Z przebiegiem posiedzenia i drukami sejmowymi można zapoznać się TUTAJ.