Building Information Modeling (BIM) jest standardem w Wielkiej Brytanii. Wkrótce wszystkie kraje Unii będą stosować obligatoryjnie to podejście przy zamawianiu usług projektowania architektonicznego.

BIM zakłada projektowanie z uwzględnieniem wszystkich istotnych danych elementów składowych budynku lub budowli. Projekty są tworzone w 3D, co pozwala na sprawne i pewne zaprojektowanie architektury, konstrukcji i bardzo precyzyjne rozmieszczenie instalacji. Przekłada się to na wyższą jakość i dokładność projektu, minimalizuje ryzyko błędów projektowych i kolizji i stanowi doskonałą podstawę do stworzenia precyzyjnych i pewnych projektów wykonawczych i warsztatowych. W efekcie skraca i optymalizuje czas realizacji inwestycji i przekłada się na oszczędności.

BIM ma zastosowanie przede wszystkim przy projektowaniu dużych, skomplikowanych budynków wielofunkcyjnych, szpitali, biurowców, muzeów a także innych budynków użyteczności publicznej.
Umożliwia opracowanie bilansu efektywności energetycznej i zarządzanie kosztem cyklu życia produktu już na etapie projektowania.

Dodatkowo BIM wymusza stosowanie nowoczesnych narzędzi i eliminuje projektantów, którzy nie dbają o swój rozwój zawodowy.

Locus.edu.pl, korzystając ze swojej bazy wiedzy, stworzyło unikatowy program szkolenia obejmującego wykorzystanie BIM w zamówieniach na usługi projektowania architektonicznego. W trakcie szkolenia omówione zostaną szczegółowo założenia BIM i możliwości wykorzystania jego atutów przy realizacji inwestycji. Przekażemy Wam wiadomości niezbędne do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia na usługę projektowania architektonicznego, w której opis przedmiotu zamówienia i kryteria oceny ofert pozwolą wybrać rzeczywiście najlepszego projektanta, niekoniecznie za największe honorarium.

Zapraszamy do kontaktu e-mailowego w sprawie organizacji szkolenia,

Zobacz także: Dlaczego nie podajemy gotowych rozwiązań – planów i harmonogramów szkoleń? Nasza polityka jakości