Naszą ofertę wzbogacamy o szkolenia poświęcone udzielaniu zamówień w ramach PROW – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie jest adresowane do wszystkich beneficjentów, którzy otrzymali środki z funduszu i muszą uporać się z przygotowaniem i realizacją postępowań o zamówienie publiczne z wykorzystaniem środków z PROW.

Jego celem jest przygotowanie merytoryczne wszystkich osób zajmujących się zamówieniami publicznymi do przygotowania całych postępowań – od opracowania SIWZ wraz z załącznikami przez podpisanie umowy, aż do przygotowania dokumentacji do kontroli środków.

Planujemy przeprowadzanie wyłącznie szkoleń zamkniętych i indywidualnych. Zainteresowanych naszą ofertą prosimy o kontakt.