Nowe dyrektywy w sprawie zamówień publicznych zwracają dużą uwagę na włączenie przedsiębiorstw z sektora MŚP do zamówień publicznych w Unii Europejskiej. Skontaktuj się z nami a stworzymy specjalnie dla Ciebie indywidualny program szkolenia, który umożliwi Ci udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zdobycie zlecenia.

Zobacz także: Dlaczego nie podajemy gotowych rozwiązań; planów i harmonogramów szkoleń? Nasza polityka jakości