Posty oznaczone“ekspert”

Wokół standardów odpowiedzialnego biznesu

przez |

Wokół standardów odpowiedzialnego biznesu

Paweł Wojciechowski, ekspert Locus.edu.pl będzie brał udział w pracach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Zespół został powołany w drodze zarządzenia Ministra Rozwoju z dnia 21 września 2016 r. i jako organ pomocniczy Ministra Rozwoju i Finansów wspiera Ministra w działaniach na rzecz odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Wśród zadań postawionych przez Zespołem są prowadzenie…

Ekspertyza dotycząca barier w dostępie MŚP do zamówień publicznych

przez |

Ekspertyza dotycząca barier w dostępie MŚP do zamówień publicznych

Badanie przeprowadzone na grupie 1 000 przedsiębiorców należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw przyniosło nieoczekiwane wyniki. Stały się one podstawą do stworzenia rekomendacji dotyczących kierunków rozwoju reformy Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z zamierzeniami, reforma ma sprzyjać nie tylko lepszej realizacji postulatu odpowiedzialnych i zrównoważonych zamówień publicznych, ale również uwzględniać rolę i potrzeby przedsiębiorców należących…

Eksperci Locus.edu.pl opracują ekspertyzę dla Rady Dialogu Społecznego

przez |

Eksperci Locus.edu.pl opracują ekspertyzę dla Rady Dialogu Społecznego

Grzegorz Wicik i Franciszek Łapecki wygrali postępowanie konkursowe na opracowanie ekspertyzy na zlecenie Rady Dialogu Społecznego. Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego – Biuro Rady Dialogu Społecznego ogłosiło postępowanie na wybór wykonawcy ekspertyzy poświęconej analizie barier dostępu małych i średnich przedsiębiorców do rynku zamówień publicznych. Oferta złożona wspólnie przez Franciszka Łapeckiego i Grzegorza Wicika…

Jak prowadzić biznes w projektach Banku Światowego i Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych

przez |

Jak prowadzić biznes w projektach Banku Światowego i Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych

Franciszek Łapecki był uczestnikiem seminarium “How to do business with the World Bank (WB), the International Finance Corporation (IFC) and the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)” zorganizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 25 kwietnia w warszawskiej Akademii Dyplomatycznej przedstawiciele Banku Światowego Diomedes Berroa i Barbara Ziółkowska oraz IFC Pavlo Grabovets zaprezentowali…

Nowe publikacje ekspertów Locus.edu.pl

przez |

Nowe publikacje ekspertów Locus.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że w najnowszym numerze kwartalnika „Prawo zamówień publicznych” 1/2017 (wyd. CH Beck) opublikowano artykuły ekspertów Locus.edu.pl. W czasopiśmie znajduje się artykuł G. Wicika i A. Sołtysińskiej pt. Kwalifikacja wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne (s. 15-30) oraz F. Łapeckiego pt. Pozacenowe kryteria oceny ofert jako mierniki wartości transakcyjnej (s. 66-78). Zachęcamy do lektury.

Eksperci Locus.edu.pl prelegentami ogólnopolskiej konferencji

przez |

Eksperci Locus.edu.pl prelegentami ogólnopolskiej konferencji

Franciszek Łapecki i Grzegorz Wicik znaleźli się w zacnym gronie prelegentów IV Ogólnopolskiej Konferencji Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2017. Trudności i wątpliwości praktyki, która odbędzie się w Warszawie 13 marca 2017 r. Program konferencji obejmuje cztery panele tematyczne, poświęcone orzecznictwu KIO, praktycznej wykładni nowych rozwiązań w PZP oraz umowom w zamówieniach publicznych. Wśród prelegentów znaleźli…

„Zmiany w systemie zamówień publicznych – w kierunku odpowiedzialnego rozwoju” Konferencja w Krakowie

przez |

„Zmiany w systemie zamówień publicznych – w kierunku odpowiedzialnego rozwoju” Konferencja w Krakowie

Eksperci Locus.edu.pl Grzegorz Wicik i Franciszek Łapecki uczestniczyli w dwudniowej konferencji naukowej poświęconej problematyce zrównoważonego rozwoju w zamówieniach publicznych. W trakcie sympozjum rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych. Przez dwa dni wybitni przedstawiciele świata nauki i eksperci – praktycy debatowali o zadaniach, które stoją przed systemem zamówień publicznych. W trakcie dwóch…

Justyna Starek ekspertem Locus.edu.pl

przez |

Justyna Starek ekspertem Locus.edu.pl

Justyna Starek, doświadczony wykładowca i ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, dołączyła do grona ekspertów Locus.edu.pl. Witamy na pokładzie!

Nowy ekspert zasilił nasze szeregi

przez |

Nowy ekspert zasilił nasze szeregi

Grono ekspertów Locus.edu.pl zasilił Krzysztof Kula, znakomity ekspert specjalizujący się w problematyce zamówień publicznych i koncesji. Krzysztof Kula jest doktorantem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ma bogate doświadczenie, które zdobywał jako samorządowiec, biznesmen i doradca. Zachęcamy do zapoznania się z krótkim biogramem Krzysztofa Kuli.

Konferencja naukowa o implementacji dyrektyw w sprawie zamówień publicznych w krajach UE

przez |

Konferencja naukowa o implementacji dyrektyw w sprawie zamówień publicznych w krajach UE

Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie była organizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. ,,SPOSOBY IMPLEMENTACJI DYREKTYW EUROPEJSKICH W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ”. Wśród prelegentów konferencji, obok tak znamienitych nazwisk jak prof. dr hab. R. Szostak, prof. dr hab. A. Borowicz, prof. dr hab. M. Kania, dr A. Sołtysińska, mec. W. Hartung, znaleźli…

Go Top