Posty oznaczone“korupcja”

Innowacyjność a korupcja

przez |

Innowacyjność a korupcja

Jednym z podstawowych czynników ograniczających innowacyjność jest wysoki poziom korupcji. Ograniczeniu korupcji w zamówieniach publicznych sprzyja pełna i skuteczna realizacja postulatów proporcjonalności i przejrzystości. Pierwsza intuicja związana z rozwojem innowacyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) nakazuje poszukiwanie jej źródeł w dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych takich jak fundusze inwestycyjne, anioły biznesu albo środki publiczne. Jednak…

Go Top