Posty oznaczone“kryteria oceny ofert”

Kryterium paraliżujące – czyli jak nie należy stosować kryteriów pozacenowych

przez |

Kryterium paraliżujące – czyli jak nie należy stosować kryteriów pozacenowych

Przebudowa ulicy Basztowej, a właściwie całego skrzyżowania przy Dworcu Głównym w Krakowie to jedna z kluczowych miejskich inwestycji tego lata. Sparaliżowała ruch w centrum miasta w wakacje – wtedy, gdy do Krakowa przyjeżdża najwięcej turystów. Remont spowodował wyłączenie z ruchu całego skrzyżowania kluczowego dla centrum miasta, które stało się nieprzejezdne dla jednośladów, samochodów, autobusów i…

Eksperci Locus.edu.pl na konferencji CHBeck

przez |

Eksperci Locus.edu.pl na konferencji CHBeck

13 marca odbyła się koferencja organizowana cyklicznie przez CHBeck, wydawcę kwartalnika Prawo zamówień publicznych. Referaty ekspertów Locus.edu.pl Grzegorza Wicika i Franciszka Łapeckiego wywołały żywą dyskusję. G. Wicik, który mówił o praktycznych aspektach wspólnego ubiegania się o zamówienia publiczne poruszył m.in. problem zmian podmiotowych po stronie wykonawcy. F. Łapecki wygłosił referat poświęcony kryteriom pozacenowym. Kontrowersje wzbudził postulat…

Eksperci Locus.edu.pl prelegentami ogólnopolskiej konferencji

przez |

Eksperci Locus.edu.pl prelegentami ogólnopolskiej konferencji

Franciszek Łapecki i Grzegorz Wicik znaleźli się w zacnym gronie prelegentów IV Ogólnopolskiej Konferencji Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2017. Trudności i wątpliwości praktyki, która odbędzie się w Warszawie 13 marca 2017 r. Program konferencji obejmuje cztery panele tematyczne, poświęcone orzecznictwu KIO, praktycznej wykładni nowych rozwiązań w PZP oraz umowom w zamówieniach publicznych. Wśród prelegentów znaleźli…

Cztery podstawowe typy innowacji

przez |

Cztery podstawowe typy innowacji

W literaturze (Oslo Manual, 2005) wskazuje się na istnienie czterech głównych typów innowacji, które obejmują: produkty, procesy, marketing oraz organizację. Innowacja produktowa polega na wprowadzeniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu. Produkt ten może być wytworzony w oparciu o zupełnie nową wiedzę lub opracowaną nową technologię, ale także wykorzystywać dotychczasowy dorobek w odmienny sposób. Innowacje produktowe obejmują…

Kryteria oceny ofert – dlaczego warto być precyzyjnym

przez |

Kryteria oceny ofert – dlaczego warto być precyzyjnym

Stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert wymaga od zamawiającego wiedzy niezbędnej do precyzyjnego określenia swoich preferencji. We wcześniejszych wpisach jasno wskazywano, czym należy kierować się przy stosowaniu pozacenowych kryteriów oceny ofert. Warto raz jeszcze podkreślić, że formułując kryteria należy zachować możliwie największą precyzję. Może okazać się, że to, co dla zamawiającego jest jasne, dla wykonawców może być…

Jakość w usługach

przez |

Jakość w usługach

Jakość może mieć bardzo duże znaczenie także przy zamawianiu usług. Kilka ciekawych wskazówek, jakich kryteriów jakościowych można użyć w zamówieniach na usługi. Trudność w stosowaniu kryteriów jakościowych w odniesieniu do usług może wynikać z faktu, że przykładowy katalog kryteriów jakościowych w Pzp odnosi się raczej do dostaw i robót budowlanych. Z jakością częściej kojarzy się…

Jakość w robotach budowlanych

przez |

Jakość w robotach budowlanych

Kryterium jakościowe z powodzeniem może być używane także w zamówieniach na roboty budowlane. Trzeba jednak pamiętać, że dokładny opis przedmiotu zamówienia, co jest właściwe dla robót budowlanych, w znaczący sposób ogranicza możliwości stosowania kryteriów jakościowych. W przypadku zamówień na roboty budowlane zamawiający najczęściej opisuje przedmiot zamówienia odwołując się do dokumentacji projektowej (projektu wykonawczego), przedmiaru robót…

Jakość w dostawach

przez |

Jakość w dostawach

Kryterium jakości może mieć bardzo duże znaczenie przy zamawianiu dostaw. Podpowiemy, jak zdefiniować jakość w zamówieniach na dostawy realizowanych w reżimie Pzp. Rozwiązanie problemu jakości w dostawach może mieć kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celu postępowania, czyli – przypomnijmy – wyboru oferty najkorzystniejszej. Jak to już wcześniej wyjaśniliśmy, jakość powinna być definiowana za pomocą konkretnych cech…

JAKOŚĆ

przez |

JAKOŚĆ

Kryterium jakościowe jest wskazywane przez ustawodawcę na pierwszym miejscu wśród kryteriów pozacenowych. Jak należy rozumieć pojęcie jakości w odniesieniu do Prawa zamówień publicznych? Zgodnie z art. 91 ust. 2 pkt 1) Pzp kryteriami oceny ofert może być jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne. Zgodnie z definicją ze Słownika Języka Polskiego PWN (www.sjp.pwn.pl) jakość to «wartość czegoś»…

Kryteria oceny ofert – katalog

przez |

Kryteria oceny ofert – katalog

Zarówno dyrektywy w sprawie zamówień publicznych jak i znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych (Pzp) wskazują przykładowy katalog kryteriów pozacenowych, które może zastosować zamawiający. Art. 91 ust. 2 Pzp stanowi, że kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności: 1) jakość, w tym parametry…

Go Top