Posty oznaczone“opis przedmiotu zamówienia”

Kryteria oceny ofert a oferta najkorzystniejsza

przez |

Kryteria oceny ofert a oferta najkorzystniejsza

Opracowując specyfikację istotnych warunków zamówienia (opis przedmiotu zamówienia) zamawiający musi zachować odpowiednie proporcje pomiędzy wymaganiami i kryteriami oceny ofert. Zbyt wyśrubowane wymagania mogą bowiem doprowadzić do zakłócenia konkurencji i konieczności unieważnienia postępowania. Także kryteria oceny ofert powinny być formułowane z rozwagą. Błędne ustalenie wag kryteriów a także błędne określenie sposobu przyznawania ocen może doprowadzić do…

Wymagania a kryteria oceny ofert

przez |

Wymagania a kryteria oceny ofert

Zamawiający może określać swoje preferencje co do przedmiotu zamówienia korzystając z wymagań albo kryteriów oceny ofert. Wymagania należy rozumieć jako warunki brzegowe (cechy), jakie przedmiot zamówienia musi spełniać, by zamówienia można było udzielić danemu wykonawcy. Kryteria oceny ofert są natomiast warunkami (cechami, właściwościami), jakie przedmiot zamówienia może spełniać. Gdy przedmiot zamówienia spełnia oczekiwania zamawiającego, oferta otrzymuje…

Go Top