Posty oznaczone“równe traktowanie”

Zasady stosowania kryteriów oceny ofert

przez |

Zasady stosowania kryteriów oceny ofert

Przepisy odnoszące się do kryteriów oceny ofert dają zamawiającemu dość dużą swobodę w ich doborze. Swoboda nie oznacza jednak dowolności. Prawidłowo określone kryteria oceny ofert muszą być sformułowane w taki sposób, by umożliwić zamawiającemu osiągnięcie zamierzonego celu – wyboru oferty najkorzystniejszej. Podstawową zasadą, która dotyczy kryteriów oceny ofert, jest przejrzystość. W tym wypadku powinna ona być…

Go Top