Nasi współpracownicy i eksperci mają bogate i unikatowe doświadczenie w prowadzeniu postępowań z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jesteśmy w stanie stworzyć zespół ekspertów mających doświadczenie w istotnych obszarach danego partnerstwa od wsparcia merytorycznego, przez zarządzanie ryzykiem aż po pełną obsługę prawną całego procesu.

Oferujemy doradztwo na każdym z etapów partnerstwa publiczno-prywatnego.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt f.lapecki@locus.edu.pl