Nasi współpracownicy mają bogate doświadczenie międzynarodowe. Oferujemy wsparcie związane z tłumaczeniem dokumentów na potrzeby postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności dokumentów postępowania, rejestrowych, prawnych i prowadzenie bieżącej korespondencji z zamawiającym lub wykonawcą.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt f.lapecki@locus.edu.pl