Oferujemy pełne wsparcie zamawiającego w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nasi eksperci to praktycy i teoretycy mający bardzo duże doświadczenie przy realizacji projektów infrastrukturalnych i informatycznych.

Zapewniamy zamawiającym pełny wachlarz usług od przygotowania ekspertyz na potrzeby sformułowania opisu przedmiotu zamówienia i dokonania oszacowania jego wartości, przez występowanie w roli pełnomocnika zamawiającego, przygotowanie projektu umowy aż po reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą czy sądami powszechnymi.

Możemy także prowadzić i archiwizować pełną dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt f.lapecki@locus.edu.pl