Nowe dyrektywy w sprawie zamówień publicznych zwracają dużą uwagę na włączenie przedsiębiorstw z sektora MŚP do zamówień publicznych w Unii Europejskiej. Nasi eksperci służą swoim bogatym doświadczeniem we wszelkim wsparciu związanym z udziałem Twojej firmy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.