Archive For Czerwiec 29, 2016

Nowelizacja PZP – wyzwania dla zamawiających

przez |

Nowelizacja PZP – wyzwania dla zamawiających

Od dzisiaj, w ramach naszej przestrzeni blogowej, będziemy publikować krótkie poradniki, jak odnaleźć się w świecie znowelizowanych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Proces legislacyjny związany z przyjęciem nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, implementującej postanowienia dyrektyw nr 2014/24/UE i 2014/25/UE dobiega końca. Ustawa oczekuje na podpis Prezydenta. Później zostanie skierowana do publikacji i po krótkim jak…

BIM – polska perspektywa. Raport z badania

przez |

BIM – polska perspektywa. Raport z badania

W październiku 2015 r. instytut Millward Brown na zlecenie Autodesk przeprowadził badanie, które miało na celu określenie poziomu znajomości i stosowania metodyki BIM wśród kadry zarządzającej z branży architektoniczno-budowlanej. Badanie przeprowadzono na próbie 350 firm branżowych (pracowni architektonicznych, branżystów, wykonawców, inwestorów i deweloperów). Z badań wynika, że BIM jest bardziej rozpowszechniony w większych biurach i…

Konferencja naukowa o implementacji dyrektyw w sprawie zamówień publicznych w krajach UE

przez |

Konferencja naukowa o implementacji dyrektyw w sprawie zamówień publicznych w krajach UE

Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie była organizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. ,,SPOSOBY IMPLEMENTACJI DYREKTYW EUROPEJSKICH W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ”. Wśród prelegentów konferencji, obok tak znamienitych nazwisk jak prof. dr hab. R. Szostak, prof. dr hab. A. Borowicz, prof. dr hab. M. Kania, dr A. Sołtysińska, mec. W. Hartung, znaleźli…

Sejm zajmie się PZP

przez |

Sejm zajmie się PZP

Na 21 czerwca zaplanowano posiedzenie sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, w trakcie którego komisja rozpatrzy uchwałę Senatu w sprawie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych i niektórych innych ustaw. Posiedzenie Komisji zostało zaplanowane na 9:30. Szczegółowe informacje o wynikach prac Senatu, które będą przedmiotem obrad komisji sejmowej, znajdują się w druku sejmowym nr 607.

Building Information Modeling – konferencja w Krakowie

przez |

Building Information Modeling – konferencja w Krakowie

Building Information Modeling (BIM) to podejście do projektowania, które już wkrótce stanie się standardem. Od 2016 r. Wielka Brytania wymaga, by wszystkie budynki objęte zamówieniami publicznymi były projektowane z wykorzystaniem tej technologii. BIM polega na projektowaniu budynków i budowli z wykorzystaniem możliwie pełnych informacji o projektowanych elementach. Dzięki temu, oprócz stworzenia dokładnego modelu 3d budynku…

Senat wprowadził 120 poprawek do nowelizacji PZP

przez |

Senat wprowadził 120 poprawek do nowelizacji PZP

Senat wczoraj (9 czerwca) głosował w sprawie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Senat wprowadził 120 poprawek do tekstu ustawy uchwalonego przez Sejm. Poprawki dotyczyły m.in. budzących kontrowersje zamówień in house i stosowania do nich trybu zamówienia z wolnej ręki. Senat doprecyzował także kwestię określenia przez zamawiającego stałej ceny lub kosztu. Poprawki Senatu w dużej mierze miały…

Go Top