Archive For Wrzesień 27, 2016

Justyna Starek ekspertem Locus.edu.pl

przez |

Justyna Starek ekspertem Locus.edu.pl

Justyna Starek, doświadczony wykładowca i ekspert w dziedzinie zamówień publicznych, dołączyła do grona ekspertów Locus.edu.pl. Witamy na pokładzie!

Senat zajmie się ustawą o koncesji

przez |

Senat zajmie się ustawą o koncesji

Senat na posiedzeniu 5 października 2016 r. zajmie się uchwaloną przez Sejm ustawą o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ze sprawozdań Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Infrastruktury Senatu a także opinii senackich ekspertów wynika, że Senat może wprowadzić aż 39 poprawek do tekstu ustawy uchwalonego przez Sejm. Większość z poprawek – podobnie jak w przypadku nowelizacji ustawy Prawo…

Audyt zamówień publicznych

przez |

Audyt zamówień publicznych

Eksperci Locus.edu.pl to znakomici fachowcy we wszystkich dziedzinach związanych z zamówieniami publicznymi, finansami publicznymi a także partnerstwem publiczno-prywatnym. Postanowiliśmy jeszcze lepiej wykorzystać nasz potencjał i do portfolio naszych usług wprowadziliśmy doradztwo w zakresie przeprowadzania audytu zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych. Nasza usługa obejmuje pełną analizę wszystkich regulacji związanych z organizacją wewnętrzną komórek odpowiedzialnych…

Zamówienia na energię elektryczną

przez |

Zamówienia na energię elektryczną

Wrzesień to doskonały moment, żeby zacząć przygotowania do udzielenia zamówienia na energię elektryczną. Zgodnie z zasadą TPA (Third Party Access) odbiorcy energii elektrycznej mogą wybrać jej sprzedawcę spośród wszystkich podmiotów, które spełniają warunki dopuszczenia do obrotu energią elektryczną (obrót energią elektryczną i jej dystrybucja są koncesjonowane – por. art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997…

Wyłączenie PZP w dostawach produktów mięsnych

przez |

Wyłączenie PZP w dostawach produktów mięsnych

Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z kluczowych przepisów tej ustawy jest wyłączenie stosowania ustawy Pzp do niektórych zamówień na produkty mięsne. Zgodnie z zapowiedzią Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt ustawy, zawierającej remedium na konsekwencje wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terytorium RP. Jednym…

Zmiana rozporządzenia w sprawie kwot wartości zamówień

przez |

Zmiana rozporządzenia w sprawie kwot wartości zamówień

1 września 2016 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zmiana wynika z konieczności dostosowania aktów wykonawczych do Pzp do obowiązujących dyrektyw w sprawie zamówień publicznych. Akt ten wejdzie w życie 9 września 2016 r. Rozporządzenie jest…

„Nowelizacja nowelizacji” PZP

przez |

„Nowelizacja nowelizacji” PZP

Prawo zamówień publicznych, którego duża nowelizacja z 22 czerwca weszła w życie 28 lipca 2016 r. doczekało się kolejnych zmian. Tym razem zmianie uległ przepis art. 90 ust. 1 pkt 1 Pzp (rażąco niska cena), który został dostosowany do nowego brzmienia ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z…

Go Top