Archive For Listopad 30, 2016

Nowa ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

przez |

Nowa ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

W Dzienniku Ustaw (poz. 1920) opublikowano wczoraj ustawę z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Znowelizowana ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 114 z 05.05.2015, str….

Locus w Bazie Usług Rozwojowych

przez |

Locus w Bazie Usług Rozwojowych

Locus Sp. z o.o. została wpisana do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Baza Usług Rozwojowych umożliwia sprawne wyszukiwanie konkretnych usług szkoleniowych i doradczych, w tym dofinansowywanych ze środków publicznych. Więcej informacji można uzyskać na stronie Internetowej https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Locus rozpoczyna przygotowania związane z wdrożeniem polityki jakości

przez |

Locus rozpoczyna przygotowania związane z wdrożeniem polityki jakości

Stale pracujemy nad zwiększaniem efektywności i jakości prowadzonych przez nas działań, zarówno w obszarze szkoleniowym jak i doradczym. W związku z tym postanowiliśmy o rozpoczęciu działań zmierzających do wdrożenia standardów działalności zgodnych z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). MSUES to standardy opracowane z myślą o usługach szkoleniowych. Obejmują szereg działań związanych z zapewnieniem jakości tych…

Locus w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych

przez |

Locus w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych

Locus Sp. z o.o. została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym 2.12/00262/2016. Dzięki temu wpisowi Locus może świadczyć usługi finansowane ze środków publicznych na prowadzenie szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy. Aktualnie opracowujemy programy szkoleń skierowanych do osób poszukujących pracy i zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej. Jednocześnie, dzięki wpisowi do RIS, Locus Sp. z…

Opinia o zatrudnianiu na umowę o pracę przy wykonywaniu zamówienia

przez |

Opinia o zatrudnianiu na umowę o pracę przy wykonywaniu zamówienia

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych (uzp.gov.pl) opublikowano bardzo cenne informacje dotyczące wykładni art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych. Przede wszystkim wskazano, że wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę musi wynikać z charakteru zamówienia. Nie zawsze będzie on miał uzasadnienie. Wymóg ten nie będzie miał zastosowania w przypadku zamówień, których istotnym elementem są…

Go Top