Archive For Grudzień 31, 2017

Transport miejski – innowacja społeczna?

przez |

Transport miejski – innowacja społeczna?

Miasto definiowane jest jako organizacja społeczna, której celem jest zaspokajanie potrzeb jego mieszkańców. Do ich podstawowych potrzeb należą: potrzeba mobilności, potrzeba pracy, nauki i rozwoju, potrzeba rekreacji i wypoczynku, potrzeba nabywania dóbr i usług oraz potrzeba informacji. To miasta koncentrują procesy gospodarcze, społeczne i kulturowe, stając się akceleratorami rozwoju regionalnego (a czasem także globalnego). Obecnie…

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – od wolontariatu w kulturze po etyczne prowadzenie biznesu

przez |

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – od wolontariatu w kulturze po etyczne prowadzenie biznesu

Czy wolontariat jest domeną organizacji pozarządowych i freaków mających wizję i pasję, by poszerzać horyzonty kultury i działania na rzecz potrzebujących? Czy może należy szukać rozwiązań systemowych lub korporacyjnych narzędzi, które usprawnią system pomagania, a przy tym wesprą realizację celów publicznych i biznesowych? Oraz: jak budować etyczny biznes w kontekście przygotowywanych przepisów o jawności życia…

Go Top