31 maja wejdzie w życie ważne rozporządzenie w sprawie koncesji

31 maja 2017 r. w życie wejdzie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

Rozporządzenie z dnia 28 kwietnia zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 16 maja 2017 r. Zgodnie z paragrafem drugim tego aktu, wchodzi on w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Od tego momentu kwota wartości umów koncesji na roboty budowlane lub usługi, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej będzie wynosić 21 813 853 zł, a więc równowartość 5 225 000 euro.

Link do rozporządzenia znajduje się tutaj.