Audyt zamówień publicznych

Eksperci Locus.edu.pl to znakomici fachowcy we wszystkich dziedzinach związanych z zamówieniami publicznymi, finansami publicznymi a także partnerstwem publiczno-prywatnym.

Postanowiliśmy jeszcze lepiej wykorzystać nasz potencjał i do portfolio naszych usług wprowadziliśmy doradztwo w zakresie przeprowadzania audytu zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Nasza usługa obejmuje pełną analizę wszystkich regulacji związanych z organizacją wewnętrzną komórek odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych, przegląd zakresów zadań poszczególnych pracowników i rozkład ich obowiązków a także badanie procesu przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia i poprawności udzielania zamówień w danej jednostce.

Podsumowaniem audytu jest raport z przeprowadzonego badania, który oprócz opisu metodyki i przebiegu naszych prac, zawiera także konkretne wnioski i propozycje rozwiązań.

Audyt może dotyczyć organizacji zamówień publicznych w jednostce sektora finansów publicznych ale również badanie konkretnego postępowania pod kątem zgodności z procedurami, prawem, celowością i efektywnością wydatków. Możemy także sprawować bezpośredni nadzór nad toczącymi się postępowaniami i doradzać w charakterze biegłych lub członków komisji przetargowych.