Badanie ankietowe zakończone!

Zakończyliśmy badanie ankietowe, które jest jednym z elementów niezbędnych do opracowania ekspertyzy dotyczącej barier w dostępie MŚP do zamówień publicznych w Polsce.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI przez jedną z wiodących innowacyjnych firm badawczych w Polsce. Zależało nam na tym, żeby skorzystać z oferty polskiego przedsiębiorcy należącego do badanego przez nas sektora, który w działalności wykorzystuje nowoczesne narzędzia.
Niezależnie od tego przeprowadziliśmy również badania ankietowe z wykorzystaniem strony internetowej (http://locus.edu.pl/pomoz-nam-zmieniac-zamowienia-publiczne/), poczty e-mail oraz Facebooka.

Badanie objęło kilka tysięcy respondentów. Analiza ponad 1 000 otrzymanych odpowiedzi posłuży sformułowaniu rekomendacji do prac nad nową ustawą Prawo zamówień publicznych.