Archive For The “Doradztwo” Kategoria

UZP uruchomił elektroniczną platformę MiniPortal

przez |

UZP uruchomił elektroniczną platformę MiniPortal

Urząd Zamówień Publicznych uruchomił MiniPortal we współpracy z Ministerstwam Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwem Cyfryzacji. MiniPortal został uruchomiony w ramach elektronizacji zamówień publicznych. Rząd został do tego zobligowany w ostatniej dużej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w 2016 r. Zgodnie z przepisami narzędzia umożliwiające udzielanie zamówień z wykorzystaniem środków elektronicznych mają zostać wdrożone najpóźniej do…

Pamiętaj o sprawozdaniu

przez |

Pamiętaj o sprawozdaniu

Wszyscy zamawiający mają obowiązek przekazać do 1 marca 2018 r. sprawozdanie o zamówieniach udzielonych w 2017 r. Sprawozdanie przekazywane jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu http://sr.uzp.gov.pl udostępnionego przez Urząd Zamówień Publicznych. Do portalu loguje się za pomocą loginu i hasła jak do Biuletynu Zamówień Publicznych. W dalszej kolejności wybiera się właściwy dla zamawiającego wzór sprawozdania i…

Odpowiedzialne innowacje zmieniają Europę

przez |

Odpowiedzialne innowacje zmieniają Europę

15 grudnia odbyła się w Warszawie 10. jubileuszowa edycja Warsaw Economic Hub. To jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych odbywało się pod hasłem „Innovative Hub Poland” i miało przynieść odpowiedź na pytania o przyszłość Unii Europejskiej w kontekście zmieniającego się paradygmatu społecznego i technologicznego oraz czy Polska ma szansę sięgnięcia po funkcję lidera w obszarze innowacji….

Transport miejski – innowacja społeczna?

przez |

Transport miejski – innowacja społeczna?

Miasto definiowane jest jako organizacja społeczna, której celem jest zaspokajanie potrzeb jego mieszkańców. Do ich podstawowych potrzeb należą: potrzeba mobilności, potrzeba pracy, nauki i rozwoju, potrzeba rekreacji i wypoczynku, potrzeba nabywania dóbr i usług oraz potrzeba informacji. To miasta koncentrują procesy gospodarcze, społeczne i kulturowe, stając się akceleratorami rozwoju regionalnego (a czasem także globalnego). Obecnie…

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – od wolontariatu w kulturze po etyczne prowadzenie biznesu

przez |

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – od wolontariatu w kulturze po etyczne prowadzenie biznesu

Czy wolontariat jest domeną organizacji pozarządowych i freaków mających wizję i pasję, by poszerzać horyzonty kultury i działania na rzecz potrzebujących? Czy może należy szukać rozwiązań systemowych lub korporacyjnych narzędzi, które usprawnią system pomagania, a przy tym wesprą realizację celów publicznych i biznesowych? Oraz: jak budować etyczny biznes w kontekście przygotowywanych przepisów o jawności życia…

Odpowiedzialność nauki i pomiar efektywności innowacji społecznych

przez |

Odpowiedzialność nauki i pomiar efektywności innowacji społecznych

W minionym tygodniu w Ministerstwie Rozwoju odbyły się dwa interesujące wydarzenia z obszaru zrównoważonego rozwoju. Celem spotkań było zaprezentowanie wizji społecznej odpowiedzialności uczelni i środowisk naukowych oraz omówienie kwestii zasadności, realizacji i znaczenia pomiaru potencjału, nakładów i efektów innowacji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem polskich uwarunkowań. W obu uczestniczył Paweł Wojciechowski, ekspert Locus.edu.pl. 16 listopada 2017…

Krajowe i zagraniczne zamówienia publiczne – perspektywa MŚP

przez |

Krajowe i zagraniczne zamówienia publiczne – perspektywa MŚP

Franciszek Łapecki i Grzegorz Wicik uczestniczyli w seminarium pt. „Krajowe i zagraniczne zamówienia publiczne po nowemu – perspektywa MŚP”. Spotkanie odbyło się 16 listopada 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju w ramach współorganizowanego przez PARP projektu SESAM. Szczególnie interesujące było wystąpienie Angeliki Hoess z organizacji ABZ e.v. z Monachium. Prelegentka wyjaśniła najważniejsze mechanizmy funkcjonujące w niemieckim systemie…

Rada Dialogu Społecznego jednogłośnie przyjęła ekspertyzę G. Wicika i F. Łapeckiego

przez |

Rada Dialogu Społecznego jednogłośnie przyjęła ekspertyzę G. Wicika i F. Łapeckiego

Zespół ds. Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego na posiedzeniu 25 października 2017 r. jednogłośnie przyjął ekspertyzę opracowaną przez Grzegorza Wicika i Franciszka Łapeckiego – ekspertów locus.edu.pl. Ekspertyza pt. „Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw oraz wykorzystanie negocjacji w celu uzyskania rozwiązań innowacyjnych – propozycje rozwiązań dla polskiego systemu zamówień publicznych” została sporządzona na zlecenie Rady Dialogu Społecznego. Opracowanie zawiera…

Ekspertyza dotycząca barier w dostępie MŚP do zamówień publicznych

przez |

Ekspertyza dotycząca barier w dostępie MŚP do zamówień publicznych

Badanie przeprowadzone na grupie 1 000 przedsiębiorców należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw przyniosło nieoczekiwane wyniki. Stały się one podstawą do stworzenia rekomendacji dotyczących kierunków rozwoju reformy Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z zamierzeniami, reforma ma sprzyjać nie tylko lepszej realizacji postulatu odpowiedzialnych i zrównoważonych zamówień publicznych, ale również uwzględniać rolę i potrzeby przedsiębiorców należących…

Badanie ankietowe zakończone!

przez |

Badanie ankietowe zakończone!

Zakończyliśmy badanie ankietowe, które jest jednym z elementów niezbędnych do opracowania ekspertyzy dotyczącej barier w dostępie MŚP do zamówień publicznych w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI przez jedną z wiodących innowacyjnych firm badawczych w Polsce. Zależało nam na tym, żeby skorzystać z oferty polskiego przedsiębiorcy należącego do badanego przez nas sektora, który w działalności…

Go Top