Archive For The “Doradztwo” Kategoria

Wejście w życie rozporządzenia w sprawie elektronizacji zamówień publicznych

przez |

Wejście w życie rozporządzenia w sprawie elektronizacji zamówień publicznych

12 lipca weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320). Rozporządzenie wykonuje przepis z art. 10g znowelizowanej w czerwcu ubiegłego roku ustawy Pzp. Akt ten zakładał…

Eksperci Locus.edu.pl opracują ekspertyzę dla Rady Dialogu Społecznego

przez |

Eksperci Locus.edu.pl opracują ekspertyzę dla Rady Dialogu Społecznego

Grzegorz Wicik i Franciszek Łapecki wygrali postępowanie konkursowe na opracowanie ekspertyzy na zlecenie Rady Dialogu Społecznego. Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego – Biuro Rady Dialogu Społecznego ogłosiło postępowanie na wybór wykonawcy ekspertyzy poświęconej analizie barier dostępu małych i średnich przedsiębiorców do rynku zamówień publicznych. Oferta złożona wspólnie przez Franciszka Łapeckiego i Grzegorza Wicika…

Wejście w życie ważnej zmiany KC

przez |

Wejście w życie ważnej zmiany KC

Dzisiaj (1 czerwca) w życie weszła ważna zmiana art. 6471 kc. Została ona wprowadzona ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 12 maja 2017 poz. 933). Przed wejściem w życie przepisu do zawarcia umowy przez wykonawcę z podwykonawcą konieczne było uzyskanie zgody inwestora. Obecnie wykonawca lub…

ME konsultuje ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych

przez |

ME konsultuje ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Ministerstwo Energii (ME) opracowało projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Projekt ustawy został przekazany do konsultacji społecznych, które potrwają do końca maja. Jak czytamy na stronach ME, Celem ustawy jest stymulowanie rozwoju elektromobilności oraz zastosowania innych paliw alternatywnych (gazu ziemnego w formie LNG i CNG) w sektorze transportowym w Polsce poprzez określenie ram prawnych dla…

Estetyka jako kryterium pozacenowe

przez |

Estetyka jako kryterium pozacenowe

Wartości estetyczne mogą być pozacenowym kryterium oceny ofert w zamówieniach publicznych. Warunkiem koniecznym jest jednak sprecyzowanie wymagań zamawiającego, co konkretnie rozumie pod pojęciem estetyki. Aby ułatwić to zadanie można posłużyć się przykładem na styku jakości (rozumianej jako własność rzeczy) i jej estetyki (rozumianej jako wygląd). Otóż na wartość estetyczną rzeczy z całą pewnością wpływają cechy, jakie ta…

Eksperci Locus.edu.pl prelegentami ogólnopolskiej konferencji

przez |

Eksperci Locus.edu.pl prelegentami ogólnopolskiej konferencji

Franciszek Łapecki i Grzegorz Wicik znaleźli się w zacnym gronie prelegentów IV Ogólnopolskiej Konferencji Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2017. Trudności i wątpliwości praktyki, która odbędzie się w Warszawie 13 marca 2017 r. Program konferencji obejmuje cztery panele tematyczne, poświęcone orzecznictwu KIO, praktycznej wykładni nowych rozwiązań w PZP oraz umowom w zamówieniach publicznych. Wśród prelegentów znaleźli…

Szkolenia dla beneficjentów PROW

przez |

Szkolenia dla beneficjentów PROW

Naszą ofertę wzbogacamy o szkolenia poświęcone udzielaniu zamówień w ramach PROW – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szkolenie jest adresowane do wszystkich beneficjentów, którzy otrzymali środki z funduszu i muszą uporać się z przygotowaniem i realizacją postępowań o zamówienie publiczne z wykorzystaniem środków z PROW. Jego celem jest przygotowanie merytoryczne wszystkich osób zajmujących się zamówieniami…

Zamówienia publiczne po nowemu dla MŚP

przez |

Zamówienia publiczne po nowemu dla MŚP

Na stronie internetowej PARP opublikowano Zamówienia publiczne po nowemu – poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców autorstwa ekspertów Locus.edu.pl Franciszka Łapeckiego i Grzegorza Wicika Poradnik poświęcony jest najważniejszym zmianom ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzonym nowelizacją z 2016 r. Autorzy w przystępny sposób omawiają najistotniejsze przepisy wprowadzone nowelizacją. W publikacji zamieszczono także praktyczne porady zarówno dla wykonawców…

Mniej zamówień na e-usługi

przez |

Mniej zamówień na e-usługi

Zamawiający w 2016 r., w porównaniu do roku poprzedniego, ogłosili o ponad 30% mniej zamówień na dostawy i usługi informatyczne. Dane w Barometrze przedstawia Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Wydaje się, że największy wpływ na taką zmianę na rynku miało wprowadzenie obszernej nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Jednak jak podaje portal WNP, za główne powody należy uznać:…

Innowacje a innowacyjność

przez |

Innowacje a innowacyjność

Realizacja założeń mających na celu wspieranie innowacyjności stanowi jedną z podstaw zrównoważonego rozwoju w strategii Europa 2020. Zanim jednak przejdziemy do próby zdefiniowania kryteriów uwzględniających innowacyjność, warto zastanowić się nad definicją innowacji. Jedna z wielu definicji określa innowację jako wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej…

Go Top