Franciszek Łapecki

Franciszek Łapecki

magister prawa (UJ), magister administracji (UMCS), doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

Pracownik zespołu ds. zamówień publicznych największego szpitala w Małopolsce, pracownik departamentu sprzedaży centralnej – zespołu ds. klientów publicznych w jednej z największych spółek energetycznych w Polsce. Dyrektor Projektu i Zastępca Dyrektora Departamentu w PKP S.A.

W swojej karierze zawodowej zajmował się zamówieniami publicznymi zarówno jako zamawiający (sekretarz komisji przetargowej) jak i jako wykonawca obsługujący pełny proces zamówienia
i sprzedaży oraz obsługi posprzedażowej klientów zobligowanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Był członkiem zespołów zadaniowych do opracowania i wdrożenia niepublicznych procedur zakupowych w największych spółkach branży kolejowej.

Koordynował, jako przedstawiciel instytucji kontrolowanej, proces kontroli NIK w Grupie PKP.

Naukowe zainteresowania skupiają się na problematyce zamówień publicznych w ujęciu krajowym
i europejskim, w szczególności szacowaniu wartości zamówienia, kryteriach oceny ofert, zasadach zamówień publicznych, wspólnych i grupowych zamówieniach publicznych.

Autor wielu artykułów i współautor publikacji naukowych oraz wystąpień na międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych problematyce zamówień publicznych.

Wykaz publikacji

Projekt nowej ustawy PZP

Na stronie Internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Jak czytamy w uzasadnieniu ... ...

UZP uruchomił elektroniczną platformę MiniPortal

Urząd Zamówień Publicznych uruchomił MiniPortal we współpracy z Ministerstwam Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwem Cyfryzacji. ... ...

Pamiętaj o sprawozdaniu

Wszyscy zamawiający mają obowiązek przekazać do 1 marca 2018 r. sprawozdanie o zamówieniach udzielonych w 2017 r. Sprawozdanie przekazywane jest ... ...

Ważne zmiany wysokości tzw. progów unijnych

1 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, ... ...

Odpowiedzialne innowacje zmieniają Europę

15 grudnia odbyła się w Warszawie 10. jubileuszowa edycja Warsaw Economic Hub. To jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych odbywało się pod ... ...

Transport miejski – innowacja społeczna?

Miasto definiowane jest jako organizacja społeczna, której celem jest zaspokajanie potrzeb jego mieszkańców. Do ich podstawowych potrzeb należą: ... ...

ODPOWIEDZIALNOŚĆ – od wolontariatu w kulturze po etyczne prowadzenie biznesu

Czy wolontariat jest domeną organizacji pozarządowych i freaków mających wizję i pasję, by poszerzać horyzonty kultury i działania na rzecz ... ...

Odpowiedzialność nauki i pomiar efektywności innowacji społecznych

W minionym tygodniu w Ministerstwie Rozwoju odbyły się dwa interesujące wydarzenia z obszaru zrównoważonego rozwoju. Celem spotkań było ... ...

Krajowe i zagraniczne zamówienia publiczne – perspektywa MŚP

Franciszek Łapecki i Grzegorz Wicik uczestniczyli w seminarium pt. „Krajowe i zagraniczne zamówienia publiczne po nowemu – ... ...

Rada Dialogu Społecznego jednogłośnie przyjęła ekspertyzę G. Wicika i F. Łapeckiego

Zespół ds. Zamówień Publicznych Rady Dialogu Społecznego na posiedzeniu 25 października 2017 r. jednogłośnie przyjął ekspertyzę opracowaną przez ... ...

Go Top