Grzegorz Wicik

radca prawny od 2012 r. notowany w międzynarodowym rankingu Chambers and Partners wśród najlepszych polskich prawników w zakresie praktyki zamówień publicznych. Jest autorem lub współautorem ponad 30 publikacji naukowych i popularno-naukowych,
w tym 5 opracowań książkowych. Grzegorz Wicik był współautorem projektu ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Obecnie uczestniczy w konsultacjach publicznych projektowanej nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych, która wdroży nowe dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE.

Od 2004 r. trener, przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu zamówień publicznych, w tym m.in. dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Poczty Polskiej, Polskich Sieci Elektroenergetycznych, EDF Kraków.

W latach 2003 – 2006 wykładowca studiów podyplomowych na dwóch uczelniach wyższych.

Autor licznych wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych problematyce zamówień publicznych.

Wykaz publikacji